Meist

KES ME OLEME 

Me oleme Jeesuse õpetuse järgijad – kristlased, kes armastavad Jumalat. Meil on unistus, et piiblis olev hea sõnum muudab Tallinna, Eestit ja kogu maailma.

 

MIDA ME USUME

Piibel - Mida me usume

Meie kogudus on rajatud piibli õpetusele. Usume, et piibel on Jumalast inspireeritud ning selles sisalduv tarkus ja tõde juhatavad meid igapäevaelus. Ning seepärast on iga kristlase jaoks oluline piiblit hästi tunda.

Me armastame Jumalat, armastame tema Sõna ning tahame mõista Jumala tahet meie elude jaoks.

Usume, et iga kristlane peab omama usku, et järgida Jeesust ja mitte elama iseendale, kahetsema oma patte ja saama ristitud pattude andekssaamiseks.

  • Luuka 9:23 – “Siis ütles Jeesus kõikidele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle
  • Apostlite teod 2:38 – “Aga Peetrus ütles neile: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni.

 

MEIE MISSIOON

Maailmakaart  - Meie misioon - Mida me usume

Kuna Jeesus tuli otsima ja päästma kadunuid, siis me loodame jätkata tema tööd ning näha kuidas Jumal muudab meie riiki ja rahvast. Püüdleme selle poole, et omada samasugust armastust nagu oli Jeesusel inimeste vastu.

Matteuse 28:18-20 – “Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad,  ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu
lõpuni.

 

VÕTA ÜHENDUST